James Randi – En stor mann i en liten kropp

Da meldingen kom om at James Randi var død, så mistet vi en stor mann i en liten kropp. Han har brukt store deler av sitt liv på å avsløre svindlere. Fra kjente navn som Uri Geller, til mindre kjente som har blitt fristet av hans tilbud om stor belønning for å demonstrere ekte overnaturlige evner. Randi var så sikker på at det var nettopp svindel disse menneskene drev med, at han satte opp en pengepremie til den av dem som greide å vise at de faktisk hadde evner, under kontrollert forhold. En pengepremie han aldri måtte betale ut. Derimot ble mange svindlere avslørt, uten at det nødvendigvis stoppet dem fra å fortsette å svindle mennesker.

James Randi ble først kjent som “The Amazing James Randi”, navnet han brukte da han startet sin karriere som en tryllekunstner. Men som han selv sier i denne TED-talken, foretrekker han uttrykket “conjurer” over “magician” fordi han aldri utførte faktisk magi. Hans oppgave var å lure publikum til å tro at han var en magiker. Og nettopp dette skillet, mellom ekte overnaturlig evner og illusjonen av å ha dem skulle bli det store fokuset for hans karriere.

Arbeidet med å snakke om og avsløre svindlere har foregått på mange måter. Det har vært fokusert mot de svindlerne som påsto at de hadde overnaturlige emner. Fra mennesker som påsto de var synske, til de som mente de kunne påvirke den fysiske verden med sine tanker, eller til de som tilbyr alternativ medisin eller behandling. Fra å forklare gjennom taler og intervju hva det er som egentlig foregår når disse angivelig utfører overnaturlige ting, til å love ut en premie til de som var villig til å komme og få evnene testet under kontrollerte forhold. Det har vært et viktig opplysningsarbeid, som det nå er opp til oss andre å fortsette.

The One Million Dollar Paranormal Challenge

En av de tingene han kanskje er mest kjent for, er hans lovnad om en stor pengepremie til den som klarte å vise under kontrollerte forhold, at de hadde overnaturlige evner. Det hele startet med en premie han selv lovte ut på 1.000 dollar rett ut av hans egen lomme. Utfordringen ble imidlertid mer kjent da han fikk sitt eget tv-program “Exploring Psychic Powers … Live”. På det tidspunktet hadde Randi økt premien til 10.000 dollar. Nå la produsentene av programmet i 90.000 dollar ekstra, og hevet dermed premien opp til 100.000 dollar. Senere i livet ble The James Randi Educational Foundation etablert, og premien ble etter hvert økt til en million dollar. En premie som fortsatt aldri har vært utbetalt, selv om mange har prøvd å vise frem sine evner. I denne videoen kan man se eksempler på personer som har fått sjansen til å vise Randi sine evner, uten å lykkes. Ikke overraskende vedgår de ikke at de mangler evnene, men prøver å skylde på andre ting, som gjerne ikke er det minste relevante.

En skulle tro at dersom noen virkelig hadde slike overnaturlige evner som de hevder, som de går rundt og tjener penger på, så ville denne premien for lengst vært delt ut. Realiteten er imidlertid at det aldri har vært noen som har klart å demonstrere noen evner, utover de høyst naturlige. Alle de over 1000 menneskene som har prøvd å vise overnaturlig evner, har mislyktes med en gang de ble satt på prøve. Deltakerne har gjerne gitt forklaringer for hvorfor de ikke greier å vise sine evner under slike forhold. Som man kan se i videoen ovenfor har disse forklaringene vist seg å være mindre sannsynlig enn Randis forklaringer på hva han tror egentlig har foregått. Hvordan svindelen har vært gjennomført.

En fight med Uri Geller

Kanskje den personen som Randi har brukt mest tid på, frivillig eller ikke, er Uri Geller. De to møttes tidlig på 70 tallet, da Geller var verdenskjent for blant annet å angivelig bøye skjeer med tankekraft. Randi opplevde ham som en sjarmerende fyr, men samtidig en svindler. Da Geller skulle delta på The Tonight Show med Johnny Carson, var det Randi som hjalp Carson med å sette opp en test av Gellers evner. Randi var tydelig på at Carson ikke måtte la Geller eller noen av hans medarbeidere få tilgang på de tingene som inngikk i testen i forkant. Geller klarte ikke å vise noen av sine påståtte evner i programmet, og brukte mye tid på å fokusere på hvordan Carsons skeptisisme påvirket hans mulighet til å vise frem disse evnene.

I 1975 skrev Randi boken “The Magic of Uri Geller”, som i 1982 ble utgitt på nytt under tittelen “The truth about Uri Geller”. Boken startet en juridisk kamp mellom Geller og Randi, der Geller ved flere anledninger saksøkte Randi uten å lykkes. Randi avslørte de triksene Geller brukte for å fremstå som å ha overnaturlige evner og kalte ham ut som en svindler for å forsøke å fremstille evnene som ekte. Dette likte Geller dårlig, og prøvde å saksøke for æreskrenkelse. Man står fritt til å tolke hva det sier at han aldri vant frem i retten med disse påstandene.

Et viktig folkeopplysningsarbeid

I 1996 ble The James Randi Educational Foundation stiftet. Stiftelsens uttalte målsetting er å hjelpe folk med å forsvare seg mot paranormale og pseudovitenskapelige påstander. Den mest kjente delen av stiftelsens arbeid har nok vært å fortsette den nevnte utfordringen der altså over 1000 mennesker prøvd å vise sine overnaturlige evner. En annen del av arbeidet har vært en podcast hvor vanlige mennesker har delt de negative konsekvensene paranormale eller pseudovitenskapelige påstander har hatt på deres liv. Denne podcasten ble dessverre lagt ned i 2013.

Stiftelsen har hele veien jobbet for å fremme skeptisisme og fremme kritisk tenkning. Dette førte blant annet til at man opprettet et eget nettforum som skulle promotere kritisk tenkning og gi folk de nødvendige verktøy til å undersøke paranormale, overnaturlige og pseudovitenskapelige påstander. På mange måter å fortsette det arbeidet James Randi selv viet store deler av sitt liv til. Forumet ble veldig populært, og i 2014 ble det løsrevet fra stiftelsen, og eksisterer nå som “International Sceptics Forum“.

Hvorfor var James Randi en stor mann?

James Randi var bare 168cm høy, men uten tvil en stor mann. Vi mennesker kan være godtroende av natur. Det vil dessverre alltid være noen som er villig til å spille på dette for egen vinning. Å avsløre en underholder som Uri Geller kan kanskje virke som et lite viktig bidrag. Om man dro for å se Gellers show var det for å bli underholdt. Om det han gjorde var lureri eller ekte, var neppe særlig viktig eller avgjørende for om man betalte for å se showet. Det viktige med arbeidet var ikke å henge ut enkeltmennesker, men å sette lys på svindelen de gjennomførte. Å vise at det de gjorde slettes ikke var noe overnaturlig, men kun lureri av diverse slag.

Geller sitt show hadde underholdningsverdi også for de som visste at det ikke var ekte magi. Problemet er de svindlerne som er ute etter å selge deg noe fullstendig uten verdi. Det kan være spådom om fremtiden din. Det kan være en påstått kommunikasjon med døde mennesker. Det kan være medisin eller behandling som ikke har noen reell effekt. Felles for disse er at de i stor grad er avhengig av å overbevise deg om sin svindel, for å greie å overtale deg til å betale penger for det de selger. Randi viet sitt liv til å hjelpe oss å se disse svindlerne for hva de er. Han gjorde det gjennom å avsløre dem for hva de var. Langt viktigere, bidro han til å gi folk de verktøyene de trenger for å avsløre dem selv. Til å identifisere svindelen, å unngå å bli lurt.

Mundus vult decipi

Verden vil bedras, er et kjent fyndord fra 1500-tallet. Det er ikke vanskelig å se hvordan en slik oppfatning kan rettferdiggjøres også i 2020. Vi drar fortsatt for å se tryllekunstnere, selv om de fleste forstår at når de ser en kanin tryllet ut av en tom hatt, så er det ikke magi men en illusjon. Kaninen var gjemt en plass, og vi så en annen plass. Vi imponeres over evnen til å gjennomføre trikset uten at vi greier å forstå hvordan det ble gjort, ikke av at vi tror vi ser på noe overnaturlig eller magisk. Vi vil bedras, fordi vi er klar over bedraget og underholdes av det.

Det er noe helt annet når vi ikke er klar over at vi blir bedratt. I denne videoen kan man se et godt eksempel på hvordan en person i sorg utnyttes av en svindler, og hvilke konsekvenser det kan få både økonomisk, men ikke minst emosjonelt. Dessverre finnes det mange eksempler som dette. Mennesker som definitivt ikke ville bli bedratt.

En del av det bedraget som Randi satte fokus på, var også alternativ behandling. I videoen fra hans Ted-talk ovenfor, starter han sitt foredrag med å ta en hel eske med piller. Han avslører etter hvert at dette var sovepiller, og at han har tatt en overdose av disse. Publikum kan imidlertid slappe helt av, dette er nemlig homeopatiske midler, og dette stuntet har han gjennomført mange ganger. Pussig nok, har han aldri blitt søvnig selv om han altså tar hele esken, som skal være nok piller for 6 dager. Årsaken er enkel, homeopatiske midler, har ingen dokumentert effekt. Å selge disse sukkerpillene som sovepiller, er også en svindel. En av flere alternative behandlingsformer som ikke kan dokumentere noen som helst virkning. Med tanke på hvor stor denne industrien er, kan det være at verden vil bedras likevel.

Det er mennesker som Randi som har bidratt til å opplyse verden. Gjøre den skeptisk til utrolige påstander av mange slag. Gi den verktøy for å avsløre svindel for hva den er. Nå når han er borte kan vi ikke la dette arbeidet stoppe opp. Vi må fortsette å være skeptiske, å være kritiske til påstander, og til å avsløre svindlere for hva de er.

Hvil i fred James Randi

Foto tatt av Terry Robinson
Bildet er klippet i høyden.
Lenke til originalbilde
Lenke til lisens for bruk