Desinformasjonens alder – en trussel for demokratiet

Det er mye som tyder på at vi har gått over fra informasjonsalderen til desinformasjonsalderen. Presidentvalget i USA har vært en oppvisning i effekten av å spre feilaktig informasjon med det håp at det blir oppfattet som fakta. Trump-administrasjonen hevdet valgfusk lenge før valgdagen, og nekter nå å erkjenne tap til Biden som reelt. Mange tilbakeviste påstander lever godt i sosiale medier, også her i Norge. Fra påstander om flere mottatte stemmer enn registrerte velgere, til brenning av stemmesedler. Fakta har lite å stille opp med når mengden med desinformasjon blir stor nok.

Det er ikke vanskelig å se selvmotsigelsen i å kreve at man stopper stemmetellingen en plass, mens man krever alle stemmer telt opp en annen. Da media viste disse to grupperingene med Trump-tilhengere side ved side, med ropene “stop the count” (stopp opptellingen) og “count the vote” (tell stemmene) virker det intet mindre enn absurd. Tar man imidlertid et skritt tilbake og ser gruppene hver for seg er det ikke vanskelig å forstå engasjementet. I Michigan var tilhengerne foret med informasjon om at det som sto igjen var ulovlige stemmesedler som Biden-kampanjen eller demokratene hadde laget for å sikre at valgresultatet i staten snudde. I Arizona var det imidlertid motsatt. Der ventet man at en videre opptelling kunne snu staten til Trumps favør, og tilropene ble dermed for å fortsette å telle.

Tilbakeviste påstander om valgfusk

Både i forkant, under og nå i etterkant av valget, har det vært mange forskjellige påstander om valgfusk. Den minst konkrete har vært at det ville komme mange korrupte stemmesedler i posten, nå som man ventet mange flere slike stemmer. Årsaken skulle være alt fra postansatte som jukset med dato og annet, til døde personer som stemte. Det har ikke vært noen bevis som har tydet på slik fusk, men det har ikke stoppet påstandene på twitter. Et eksempel var en som påsto at han så at hans avdøde venn John Walton hadde stemt i Fort Bend, Texas. Det ble ikke nevnt at det var ikke mindre enn tre John Walton som hadde stemt i Fort Bend. John Walton er nemlig et vanlig navn, og det ble ikke presentert noe bevis som tydet på at det var den avdøde Walton som hadde stemt ved dette valget.

En annen påstand som dukket opp, var en tabell som skulle vise hvordan det var mottatt flere stemmer enn det var registrerte velgere i flere stater. Igjen viste dette seg å være en påstand som var lett å tilbakevise. Tabellen viste eksempelvis at det i Nevada skulle være ca. 1,3 millioner registrerte velgere, mens det var mottatt ca. 1,5 millioner stemmer. En rask sjekk i statens eget register viste imidlertid at det var over 2 millioner registrerte velgere.

På twitter delte presidentens sønn Eric Trump, en video som angivelig viste noen som brant opp 80 stemmer for Donald Trump. Dette ble imidlertid benektet av lokale myndigheter. De påpekte at stemmesedlene i videoen manglet strekkoden som man finner på ekte stemmesedler, og konkluderte da med at dette dreide seg om prøvestemmesedler.

Dette er bare noen av de mange påstandene om fusk, som har blitt tilbakevist, eller har vært fullstendig uten noen form for troverdige bevise. Problemet er at de har blitt spredd rundt i sosiale medier, referert til i alternative medier og til og med gjengitt i noen av de større mediekanalene som Fox News. Det har nådd ut til store deler av folket, og mange har akseptert det som sant.

Ødelegger demokratiet

En forutsetning for at et representativt demokrati skal fungere, er at det er nettopp representativt. At de som blir valgt, velges fordi de representerer de som stemmer på dem. For at det skal skje, trenger de stemmeberettigede å være godt informert om hvem de egentlig stemmer på. Svertekampanjer og politisk skitkasting bidrar naturligvis negativt til dette. Tror man at den ene representanten er en skurk, vil man neppe stemme på denne personen. Påstandene rundt Biden i forkant av valget har ikke latt seg vente på. Bevisene har derimot vært få og lite troverdige. E-poster fra en harddisk som pussig nok dukket opp hos en blind Trump-supporter, på andre siden av landet for der Hunter Biden bodde. E-poster som man pussig nok ikke hører så mye om nå etter stemmene er avgitt, selv om den angivelig skulle avsløre Biden som en stor-skurk rett før stemmene skulle avgis.

Et større problem for USA er imidlertid den tvilen til den demokratiske prosessen, som nå råder. Tilliten til valgprosessen er lav, spesielt hos de som stemte for Donald Trump. Mange er overbevist om at valgjuks har skjedd og at Biden ikke virkelig har vunnet. De nevnte påstandene skal bevise at demokratene har kuppet valget. Dette forsterkes av at Trump selv hevder at hvis man teller de legitime stemmene, så vinner han klart, men teller man de illegale stemmene så prøver demokratene å stjele valget. Og ikke minst av det apparatet som nå er i gang i rettssystemet. Selv om de hittil har tapt på alle kanter, så er det med og forsterker inntrykket av et rigget system.

Den manglende tilliten til den demokratiske prosessen kan også få alvorlige konsekvenser. I Pennsylvania ble to menn arrestert på vei til Convention Center, der stemmene blir telt opp. De kom kjørende fra nabostaten Virginia, med våpen, og hadde som intensjon å “finne ut av hva som foregikk”. Ikke ulikt mannen som stormet inn i en pizzarestaurant med våpen, for å finne ut av “pizzagate”, en konspirasjonsteori om et pedofilinettverk som Hillary Clinton skulle være delaktig i å organisere. Desinformasjonen kan altså føre til reelle konsekvenser når de fores til feil mennesker, i et land med overflod av våpen. Heldigvis ble de arrestert av politiet før noe kunne skje i dette tilfellet.

Det fremstår som litt pussig at demokratene skal ha rigget valget for å sikre Biden seieren, samtidig som de mister representanter i huset, og ikke klarer å oppnå flertall i senatet. Dersom valget virkelig var så lett å rigge som det har blitt påstått, skulle man tro at de ville sikre seg denne makten i tillegg.

Hvor vil desinformasjonen ta oss?

Fenomenet er ikke unikt for USA. Også her i Norge ser man påstandene om valget gjøre sine runder i sosiale medier og på enkelte alternative medier. Og det er langt ifra det eneste tilfellet hvor man ser desinformasjonen få fotfeste. Konspirasjonsteoriene har fått god grobunn i sosiale medier, være det seg vaksine som årsak til autisme, 5G som verktøy for depopulasjon eller andre feilaktige påstander. Ekkokammer skapes og desinformasjonen finner veien ut av disse og ut til allmennheten. Selv om flertallet nok er kritisk til slike teorier, vil det alltid være noen som er åpen for påvirkning. Ekstra farlig blir det når slike påstander lanseres av personer med påvirkningskraft, slik vi f.eks. har sett med Kari Jaquesson.

I 2016 skrev jeg om Informasjonstilgangens pris. Om det ansvaret som ligger hos de som forvalter store mengder informasjon. Twitter har i den siste tiden lagt advarsler på tweet etter tweet fra Trump, fordi de sprer uriktig informasjon. Et godt tiltak i seg selv, men for hans følgere fremstår det bare som et forsøk på å tie sannheten. Når media opprettet Faktisk.no for å forsøke å ha en uavhengig faktasjekker, ble dette oppfattet av mange som et politisk motivert tiltak, ikke et ønske om et mer sannferdig nyhetsbilde. Sannhet har blitt noe kun de som tilhører din gruppering forteller, og fakta har fått seg en ny venn. Alternative fakta.

Informasjonsalderen har tatt oss fra store, tunge leksikon til små, lette tastetrykk. Fakta har aldri vært mer tilgjengelig. Skal vi nå la oss lede inn i desinformasjonsalderen? Skal vi slutte å være kritisk til informasjon, fordi den passer godt med det verdensbildet vi har? Eller skal vi ta jobben med å være kritisk, også til det vi gjerne skulle ønske var sant? Vi står ved et viktig veiskille. Kanskje vil det koste oss et fungerende representativt demokrati…

Slår det amerikanske demokratiet sprekker?

President Trumps samtaler med den Ukrainske presidenten Zelenskyj har ført til at han som kun den tredje presidenten i amerikansk historie, stilles for riksrett. I skrivende stund forhandler lederne for huset og senatet om hvordan selve rettssaken skal foregå. Utfallet av saken ser likevel ut til å være avgjort før saken starter. Fra starten har det fremstått som at politisk tilhørighet er det som vil avgjøre saken, ikke en objektiv vurdering av skyld. Er denne saken et tegn på at demokratiet i USA begynner å slå virkelige sprekker?

Det gjøres stadig undersøkelser blant folket i USA, om de mener Trump burde fjernes fra stillingen eller ikke. Gjennomsnittet fra disse har vist en befolkning delt nesten på midten. Før Ukraina-saken var det et svakt flertall for at han måtte få sitte, etter saken har flertallet så vidt bevegd seg over til at han må fjernes fra stillingen. Også i befolkningen virker det altså som om det er stor sammenheng mellom politisk preferanse, og om man mener at Trump burde fjernes eller ikke. Politisk tilhørighet avgjør i større grad hva man mener, enn de fakta som legges frem om selve saken.

Moderne demokratier har maktfordelingsprinsippet som grunnlag for sin struktur. Det vil si at makten er fordelt mellom en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. I USA er kongressen (som består av huset og senatet) den lovgivende makt, presidenten med sin administrasjon er den utøvende, mens domstolene utgjør den dømmende makt. Tanken bak denne maktfordelingen er naturligvis at de skal oppveie og holde hverandre under kontroll.

Når huset nå har vedtatt riksrett mot presidenten, er det nettopp fordi det er deres oppgave å kontrollere om presidenten har misbrukt sin makt. Det startet med en undersøkelse av saken, før man stemte frem såkalt “articles of impeachment” i huset. Som neste ledd blir det senatets oppgave å fungere som domstol. En høyesterettsdommer hentes inn for å lede retten, mens senatorene i senatet fungerer som dommere. For å felle en dom trenger de et kvalifisert flertall, altså to tredjedeler av senatet må stemme for å fjerne presidenten for at dette skal skje.

For at demokratiet skal fungere, er man avhengig av at en så alvorlig prosess som dette, kun skjer når det er grunnlag for det. Presidenten er valgt etter demokratiske regler, og skal som utgangspunkt sitte sin periode. Samtidig vil det være behov for å ha en slik mulighet til å fjerne de som misbruker den tilliten de har fått. Demokratiet er altså avhengig av at en slik sak tas på alvor, og at dommen avgjøres av en mest mulig objektiv vurdering av sakens fakta. Dette innebærer at man må være villig til å dømme en av sine egne partifeller, dersom vedkommende har gjort noe galt. Er man ikke villig til å gjøre det, har man mistet hensikten med maktfordelingen, nemlig at man holder hverandre under kontroll.

Uansett om Trump er skyldig eller ikke, er dagens situasjon problematisk for et demokratisk samfunn. Dersom demokratene har kjørt hele denne saken uten noen reell grunn, vel da har man brukt partipolitiske motiver til å forsøke å fjerne en demokratisk valgt president. Og dersom de har god grunn til å kjøre saken, så velger republikanerne å la ham beholde makten på tross av at han har handlet på en slik måte at han bør bli fjernet. At enkeltindivider fra de to partiene kunne stemme forskjellig fra resten av senatet ville ikke vært særlig kontroversielt. Men at det er en så tydelig splittelse kun med basis i partitilhørighet, er helt klart problematisk.

Senator Lindsay Graham uttalte i et intervju at han ikke kom til å late som han ville være et upartisk jurymedlem. Dette viser at man ikke bare er delt langs partilinjene, men man uttaler direkte at man ikke har tenkt å ta stilling til sakens fakta. Dersom Trump er skyldig i det han er beskyldt for, vil det si at Graham sier rett ut at det er uten betydning. At han vil la ham misbruke den makten han har, uten konsekvens. Det er da demokratiet har sviktet. Det er da vi har mistet den sikringen som maktfordelingsprinsippet er ment å ha.

Saken er enda ikke sendt til senatet, så det gjenstår fortsatt å se både hvordan saken blir behandlet der og hvordan stemmegivningen til slutt ender opp. Signalene så langt burde være urovekkende for alle. For uansett om man tror at demokratene kjører på uten noe sak, eller republikanerne benekter klare fakta, så må man konkludere med at minst ett av de to partiene er villig til å ofre maktfordelingsprinsippet for denne presidenten. Da virker det betimelig å spørre seg, slår det amerikanske demokratiet sprekker?