Ladet spørsmål

Luke 19

Kortversjonen

Et ladet spørsmål inneholder et premiss, som du ved å svare på spørsmålet er ment å akseptere selv. Premisset er gjerne ment å sette deg i et dårlig lys.

Det klassiske eksempelet på et ladet spørsmål er “har du sluttet å banke din kone?”. Spørsmålet har som premiss at du har banket din kone. Dersom du svarer ja eller nei, de to alternativene spørsmålet legger opp til, aksepterer du samtidig premisset om at du har tidligere banket din kone.

Premisser er i seg selv ikke en feil

Det at et spørsmål inneholder en premiss, er i seg selv ikke en tankefeil. Spørsmålet kan inneholde et premiss som de to debattantene allerede er enige om. I så fall er det mer en klargjøring av hva man egentlig spør etter, enn noe annet.

Feilen oppstår når man legger inn en premiss som man ikke har dekning for og som man ønsker å få bekreftet ved å kreve et svar. Man er gjerne mer ute etter å få bekreftet premisset enn å få svar på det spørsmålet vedkommende forsøker å få det til å fremstå som å handle om. Ta bare eksempelet ovenfor:

Spørsmål: Har du sluttet å banke din kone?
Hva man fremstår å spørre om: Om bankingen har sluttet
Premiss: At du banker din kone

Uavhengig av om du svarer ja eller nei på spørsmålet, bekrefter du indirekte at du har banket din kone på et tidspunkt. Om man har sluttet eller ikke kan fremstå som langt mindre viktig, siden det å banke sin kone vil være ille nok alene.

Tapt i utgangspunktet?

Et problem med ladde spørsmål er at når de brukes effektivt så kan man fremstå som å tape uansett hvordan man opptrer. Dersom man svarer på spørsmålet, har man gått i fellen og kan anklages for det innebygde premisset. Dersom man angriper premisset, kan man anklages for å prøve å unngå spørsmålet. Det siste vil nok likevel være å foretrekke for å sikre at det innebygde premisset i alle fall ikke bekreftes.

Viktig å unngå i spørreundersøkelser

Dersom man skal lage en spørreundersøkelse der man er ute etter å hente ut best mulig data, er det viktig å unngå ladde spørsmålet. I alle fall bør man være åpen om premisset og la respondenten ta stilling til det. Dersom respondenten forventes å akseptere premisset uten noe videre kan man enten få dårlig data, eller risikere at respondenter ikke fullfører en undersøkelse. Det kan godt være at respondenten ikke legger merke til hvordan spørsmålet er ladet. I så fall vil man risikere å få statistikk som ikke stemmer med virkeligheten, fordi man har spurt på en slik måte at flere enn det som er naturlig, gir et spesifikt svar.

Eksempel

A: Nå som det har kommet frem at du har stjålet fra kommunekassa, burde du ikke gå av som ordfører?
B: Nei!

Dette spørsmålet er ladet med et premiss; at ordføreren har stjålet fra kommunekassa. Dersom dette er noe ordføreren nå er dømt for, vil det ikke være en tankefeil å spørre på den måten. Dersom det derimot bare er et rykte som på ingen måte er dømt i noen rettsak eller lignende enda, vil det fremstå som et ladet spørsmål. Den som spør, er ute etter å få bekreftet at vedkommende har stjålet fra kommunekassa ved å formulere det som et spørsmål om vedkommende burde gå av som ordfører eller ikke..