Appell til popularitet

Luke 5

En appell til popularitet skjer når man antar at et gitt ståsted er sant, fordi det støttes av mange eller de fleste mennesker.

Det kan være fristende å tro at når mange mennesker tror på noe, så er det nødvendigvis fordi det stemmer. Dette har imidlertid vist seg gang etter gang å ikke stemme. Går man langt nok tilbake i tid var det allmenn kunnskap at solen dreide seg rundt jorden. Det kunne man se, så slik måtte det være. I ettertid har man imidlertid lært at det heller er jorden som dreier seg rundt solen, i strid med den oppfatningen flertallet av befolkningen hadde.

Spredning av uriktige oppfatninger

Det kan være flere grunner til at mange, det store flertallet eller kanskje tilnærmet alle tror på noe. Det kan være noe man har så lite kunnskap om at det er lett å bare anta det som virker mest sannsynlig. Det kan også være at uriktig informasjon er spredd på en effektiv måte. I 1998 ble det publisert en studie av Andrew Wakefield som hevdet å ha funnet en kobling mellom vaksiner og autisme. Denne oppfatningen fikk raskt hold i befolkningen spesielt i Storbritannia der han er fra. Studien viste seg å være forfalsket, men selv den dag i dag er det mange vaksinemotstandere som tror på en slik kobling, mye grunnet Wakefields falske studie.
 

Ingen kobling mellom popularitet og fakta

Det kan nok være fristende å anta at siden de fleste fakta nok er populære oppfatninger, så er disse populære feilene unntak fra en slags regel. I realiteten er det nok heller slik at det ikke er noen kobling mellom hvor sant noe er, og hvor mange som tror på at det er sant. Hvor mange som tror på en påstand, påvirker på ingen måte om påstanden er fakta eller ikke. Det oppstår ingen faktisk kobling mellom vaksine og autisme avhengig av hvor mange som tror på koblingen. Jorden dreide seg rundt solen også den gangen de fleste trodde det var motsatt.

Eksempel

A: De fleste mennesker på jorden tror på en form for høyere makt, altså må en høyere makt eksistere

I denne påstanden presenteres det ingen bevis for en slik høyere makt. Man appellerer til det faktum at det er en populær oppfatning. Man kan verken konkludere at det finnes, eller ikke finnes, en høyre makt basert på det at mange tror på en høyere makt. Man kan kun konkludere at det er en populær oppfatning

Likte du det du leste? Del gjerne: