Appell til personlig vantro

Luke 14

Kortversjonen

En appell til personlig vantro skjer når man finner noe så vanskelig å forstå, at man konkluderer med at det da ikke kan være sant.

Hadde du tatt med deg en mobiltelefon tilbake til 1921 og fortalt at med den kan du komme i kontakt med hvem som helst i verden, finne alt mulig av informasjon, spille musikk, skrive brev og masse andre ting, hadde nok mennesker funnet det vanskelig å tro. At noe så lite skal kunne gjøre så avanserte ting virker jo helt utrolig, og kan jo dermed ikke være sant. Det at noe er vanskelig å forstå, sier imidlertid ingenting om sannheten av det.

Ikke alt er like lett å forstå

Verden er kompleks, og ikke alt er nødvendigvis slik man oppfatter det. Selv noe så enkelt som hvilken form denne jorden har, er noe som enkelte stiller spørsmålstegn ved. Det kan være flere grunner til at man tror at jorden er flat, ikke en klode. For enkelte vil det kunne handle om religiøs tro. Man ønsker ikke å tro at jorden er rund, fordi det vil være i strid med det man har lært i sin religion. Kanskje mer vanlig i dag er at man har vanskelig for å forstå hvordan mennesker kan befinne seg på en noenlunde rund kule. Ville man ikke da falle av? Og hvordan kan den være rundt når horisonten man ser, virker å være rett? Når en person nekter å tro at jorden er rund fordi de ikke kan eller vil forstå det slik, er det altså en appell til personlig vantro.

Enklere å tro på det vi forstår.

Det meste blir enklere å tro på hvis man forstår hvordan det virker. I 2021 har vi nok kunnskap om mobiltelefoner og hva de kan gjøre, til at vi neppe hadde manglet tro på en ny funksjon. De fleste har også nok forståelse om hvorfor vi oppfatter horisonten som flat, til å forstå at jorden må være rund. Det er når vi ikke forstår ting men likevel konkluderer, at tankefeilen skjer. Fordi vi ikke forstår noe konkluderer vi med at det ikke kan stemme.

Vi kan bryte det ned logisk:

A forstår ikke hvordan X fungerer
A mener at Y vil være en mye enklere forklaring
A konkluderer med at Y må være sant

Konklusjonen nås altså uten å analysere fakta, argumentasjon eller noe som helst rundt X. Fordi man oppfatter Y som enklere å forklare og forstå, antas dette å være riktig.

Eksempel

A: Gjennom evolusjon har vi mennesker blitt til.
B: Jeg kan ikke tro at noe så komplisert som mennesker har oppstått fra noe så primitivt som en encellet organisme, så det kan bare ikke stemme.

Her ser vi at B sin vurdering av om evolusjon er sant baseres i om B greier å forstå det eller ikke. Fordi det fremstår som noe B ikke kan tro på, konkluderes det med at det ikke kan stemme.