Appell til personlig vantro

Luke 14

En appell til personlig vantro skjer når man konkluderer at noe ikke kan være sant, basert kun på at man ikke kan eller vil tro at det kan være sant.

Hvor komplisert og utrolig en ting måtte være, sier i utgangspunktet ikke noe om den tingen er sann eller ikke. Når en person velger å avvise en påstand kun med basis i at påstanden ikke virker troverdig, skjer det altså en appell til personlig vantro. Det kan både være tilfeller hvor personen ikke ønsker å tro på påstanden, eller rett og slett ikke klarer å tro på påstanden. Tankefeilen gjøres når konklusjonen trekkes basert på hva man selv kan eller vil tro, fremfor fakta og argumentasjon som presenteres

Ikke alt er like lett å forstå

Verden er kompleks, og ikke alt er nødvendigvis slik man oppfatter det. Selv noe så enkelt som hvilken form denne jorden har, er noe som enkelte stiller spørsmålstegn ved. Det kan være flere grunner til at man tror at jorden er flat, ikke en klode. For enkelte vil det kunne handle om religiøs tro. Man ønsker ikke å tro at jorden er rund, fordi det vil være i strid med det man har lært i sin religion. Kanskje mer vanlig i dag er at man har vanskelig for å forstå hvordan mennesker kan befinne seg på en noenlunde rund kule. Ville man ikke da falle av? Når en person nekter å tro at jorden er rundt fordi de ikke kan eller vil forstå det slik, er det altså en appell til personlig vantro.

To veier til feil svar.

Det er to veier til en slik tankefeil. Den nås ved en av disse to feilaktige konklusjonene:
– Jeg kan ikke forstå hvordan X kan være sant, ergo er ikke X sant.
– Jeg kan ikke forstå hvordan X kan være feil, ergo må X være sant.

Felles er altså at konklusjonen nås uten å analysere fakta, argumentasjon eller noe som helst rundt X. Man går innover og konkluderer baserer kun på hva man selv kan eller vil tro.

Eksempel

A: Vi mennesker har blitt til gjennom evolusjon.
B: Jeg kan ikke tro at noe så komplisert som mennesker har oppstått fra noe så primitivt som en encellet organisme, så det kan bare ikke stemme.

Her ser vi at B sin vurdering av om evolusjon er sant baseres i om B greier å forstå det eller ikke. Fordi det fremstår som noe B ikke kan tro på, konkluderes det med at det ikke kan stemme.

Likte du det du leste? Del gjerne: