Appell til naturen

Luke 18

Kortversjonen

En appell til naturen skjer når man argumenterer for at noe er bra eller positivt fordi det er naturlig, eller at det er dårlig eller negativt fordi det er unaturlig.

Det trenger ikke alltid å være så lett å definere hva som er naturlig og ikke. Bananen du får kjøpt i butikken for eksempel kan falle ned på begge sidene av en slik definisjon. Den vokser i naturen, og det gjøres ingen endringer på den fra den plukkes til den kjøpes i butikken. Samtidig er den fjern fra det naturen selv har vokst frem av bananer. Enhver banan du får kjøpt nå er resultatet av tukling med naturen fra menneskenes side. I tillegg er den mest sannsynlig hjulpet frem med både kunstig gjødsel og sprøytemidler. Så allerede i definisjonen av hva som er naturlig og ikke, finnes det nok av snubletråder.

Naturlig betyr ikke nødvendigvis bra

Det er lett å hoppe til en konklusjon om at det som er naturlig, er bra mens det som er unaturlig er dårlig. Likevel er det neppe alltid slik. Cyanid er et stoff som er naturlig. Du finner det f.eks. i epler og kirsebær. Samtidig vet vi at cyanid er veldig giftig, og dermed ikke særlig bra å få i seg i feil form og mengde. Det naturlige kan altså være negativt. På samme måte kan det unaturlige være bra. Medisin er gjerne satt sammen i et laboratoria, men kan som et minimum bidra til bedring av en sykdom, i beste fall redde liv. Altså kan det unaturlige klart være noe positivt.

Skepsis til det ukjente

Det unaturlige kan gjerne fremstå som ukjent og skremmende. Det er nok denne skepsisen som gjør at vi har lett for å hoppe til en konklusjon om at det naturlige er bedre enn det unaturlige. Det er lett å anta at naturen selv har skapt noe bedre enn det vi mennesker greier å sette sammen. At det ikke er noe vi burde tukle med. Slik ser vi f.eks. en sterk motstand mot genmodifisering, selv om dette er noe som kan bidra til å redde liv. 

Vi kan bryte ned det logisk.

A hevder at vare X er bedre enn vare Y fordi X er naturlig.

Det at X er naturlig sier oss ingenting om hvilken vare som er bedre/dårligere.

Eksempel

A: Homeopatiske midler er naturlige og dermed bedre enn de menneskelagde medisinene man får på apoteket.

Gjennom et utall studier har man fortsatt ikke greid å finne noen bevis for at homeopatiske midler har noen effekt av noe slag, på noen slags sykdom. Selv om det er naturlig, har det ingen effekt som hittil har vært mulig å måle. Medisiner man får av legen for gitte sykdommer, har imidlertid dokumentert effekt på det de er laget for å behandle. Selv om de riktignok kan ha noen bivirkninger, vil disse normalt være en pris verdt å betale for å få hjelp med hva man nå lider av. Det naturlige har altså ingen positiv reell effekt, mens det unaturlig i ytterste konsekvens kan være skillet mellom liv og død.