Appell til autoritet

Luke 6

Kortversjonen:

En appell til autoritet skjer når man forsøker å gi en påstand verdi basert på at en autoritet på dette området støtter påstanden. Selv eksperter kan ta feil, så det at en autoritet hevder noe gjør det ikke automatisk sant.

Når man skal uttale seg om noe man kanskje ikke har så mye kjennskap til selv, kan det være nyttig å støtte seg på ekspertise. Uansett hvilket felt man snakker om, vil det normalt være noen som kan mye om dette feltet. Sannsynligheten er også stor for at denne personen vet bedre enn deg om dette temaet. Problemet er at uansett hvem dette mennesket er, så kan også de ta feil. Dermed kan autoriteten naturligvis ha feil om enkeltsaker, selv om de er en ekspert på et gitt felt. Egeninteresse kan til og med bety at de har motivasjon til å lyve.

Feil eller løgn?

Det er altså flere årsaker til at en person med autoritet på et felt kan ta feil om en gitt påstand. Alle mennesker påvirkes i noen grad av deres personlige bias. Deres oppfatninger av hvordan verden er, eller bør være. Dette kan være med å påvirke selv en ekspert til å tenke feil om et gitt tema. En annen mulighet er at vedkommende sitter på dårlig eller utdatert informasjon. Å holde seg oppdatert på alt innen ens felt kan være vanskelig. Kanskje har ny kunnskap kommet til, eller gamle oppfatninger blitt motbevist.
 
Samtidig vil mennesker også kunne motiveres til å lyve. Det kan være sterke økonomiske motivasjoner for å lyve eller i alle fall dreie på sannheten. Da det ble oppdaget at tobakk var helseskadelig, var det mange tobakksprodusenter som forsøkte å få ut forskning som viste det motsatte. 
 
Er vedkommende virkelig en autoritet?
 

En annen problemstilling er om den man hevder er en autoritet, virkelig er det. Det kan være at vedkommende er langt mindre ekspert enn de selv hevder, eller den med påstanden hevder. Idrettsutøvere på høyt nivå må normalt holde seg i god fysisk form. Dermed er det lett å tenke at disse menneskene må være eksperter på hva man som er sunt å spise og ikke, eller hvilken trening som gir best resultat osv. I reklamer brukes denne appellen til autoritet bevisst. Produsenten velger å hente inn en idrettsutøver til å reklamere om hvor sunt produktet deres er. Det er ingen garanti for at utøveren faktisk vet noe om hvor sunt produktet virkelig er. Vedkommende er kanskje motivert av den økonomiske belønningen det gir å stille opp og reklamere for produktet. 

Så kan man stole på eksperter?

I utgangspunktet, ja. Det er en grunn til at vi lar bilmekanikeren fikse bilen, elektrikeren fikse strømmen, og stoler på legen når det gjelder helsen vår. Tankefeilen appell til autoritet er ikke et grunnlag for å avvise verdien av ekspertise. Det er langt mer sannsynlig at en ekspert har høyere kompetanse enn deg selv på det området vedkommende er ekspert. Det kan enkelt illustreres som at det er bedre å stole på noen som har rett 99 % av tiden, enn noen som har det 50 % av tiden. 

Vi kan bryte det ned logisk.

A er en person med helt ordinær kunnskap om påstand Y
B er en person med ekspertkompetanse på påstand Y
Y = sant/usant påvirkes ikke av om A eller B påstår at det er sant/usant
Sannsynligheten for at B har rett om Y er høyere enn at A har rett om Y.
Dersom A hevder at Y er sant fordi B sier at det er sant tilfører A sannsynlighet til at utsagnet er rett, men beviser det ikke med sikkerhet.

Eksempel

A: Teorien om evolusjon stemmer, fordi det har evolusjonsteoretiker Richard Dawkins sagt.

Richard Dawkins utsagn om at evolusjonsteorien stemmer er ikke i seg selv et bevis for at den stemmer. Men det er mer sannsynlig at han som ekspert på området har rett i sin påstand, enn at en person uten kunnskap om feltet har det.