Ingen ekte skotte

Luke 11

Tankefeilen ingen ekte skotte skjer når noen forsvarer sin generalisering av en gruppe ved å hevde at de som ikke passer inn i generaliseringen, ikke er en ekte del av grupperingen.

Tankefeilen skjer gjerne når man ikke ønsker å akseptere bevis som strider mot den generaliseringen man har gjort. Fremfor å vedgå at generaliseringen ikke nødvendigvis gjelder for alle som er definert inn i en gitt gruppe, omgår man problematikken med å si at disse unntakene da ikke er en ekte del av den definerte gruppen. Dette kan skje uten at det gis noen spesifikk grunn til hvorfor disse individene ikke kan være en del av den gitte gruppen, utover at de ikke passer inn i generaliseringen.

Tett opptil heving av lista

Tankefeilen er tett knyttet opp til det å heve lista. Når den som har generalisert møtes med bevis for at det finnes de som ikke passer inn innenfor den grupperingen det gjelder, flyttes listen for hva som definerer noen til å høre til i den grupperingen. Kravet for å falle innenfor økes til å ikke inkludere nettopp denne egenskapen.

Ender opp i en sirkellogikk

Man ender da opp i en sirkellogikk:
Gruppering A inneholder ingen individer med egenskap X.
Individer med egenskap X, er ikke ekte medlemmer av gruppering A.

På denne måten rettferdiggjør man altså sin egen generalisering i den samme generaliseringen.

I noen tilfeller kan det riktignok gis argumentasjon for hvorfor gitte egenskaper tilsier at de ikke tilhører denne grupperingen. I så fall vil man imidlertid stå igjen med en situasjon der generaliseringen er lite interessant, siden den i realiteten velger ut en undergruppering og så kaller dem for «de ekte skottene».

Bare de som er ekte

Forenklet kan man si at argumentasjonen foregår slik:

A: Alle i gruppe X, har egenskapen Y
B: Beviselig har ikke alle i gruppe X egenskapen Y
A: Alle ekte medlemmer av gruppen X, har egenskapen Y

Dermed er det lett å se hvordan man i realiteten ikke argumenterer imot innsigelsen til generaliseringen, men heller omdefinerer den uten noe gyldig basis.

Eksempel

A: Alle Rosenborgsupportere hater Molde by
B: Jeg er Rosenborgsupporter, men jeg hater ikke Molde by
A: Da er du ingen ekte Rosenborgsupporter

Her hevder A at alle Rosenborgsupportere har en gitt egenskap, altså at de hater Molde by. Møtt med et eksempel på noen som ikke passer inn i denne grupperingen, endrer ikke A sitt ståsted fra alle til de fleste, eller mange. I stedet ekskluderes B fra grupperingen Rosenborgsupporter ved å hevde at B ikke er et ekte medlem av denne grupperingen.

Likte du det du leste? Del gjerne: