Appell til popularitet

Luke 5

Kortversjonen

En appell til popularitet skjer når man antar at et gitt ståsted er sant fordi det har stort popularitet.

Det kan være fristende å tro at når mange mennesker tror på noe så er det fordi det stemmer. Dette finnes imidlertid mange eksempler på dette ikke trenger å være riktig. Går man langt nok tilbake i tid var det allmenn kunnskap at solen dreide seg rundt jorden. Det kunne man se, så slik måtte det være. I ettertid har man imidlertid lært at det heller er jorden som dreier seg rundt solen, i strid med den oppfatningen flertallet av befolkningen hadde den gang. Den populære oppfatningen om solen og jordens gang har altså endret seg, selv om fakta ikke har det. Kunnskap endret folks oppfatning av hvordan ting er, ikke tingen i seg selv

Spredning av uriktig informasjon

Du må nesten ha levd under jorda for å ikke ha fått med deg begrepet false news eller falske nyheter. Selv om uttrykket kanskje er mest kjent som en taktikk for å prøve å diskreditere media, så er falske nyheter blitt et reelt problem. Uriktig informasjon kan spre seg i en slik grad at det gir en uriktig oppfatning en ufortjent popularitet. Under bekjempelsen av Covid-19 har dette blitt et problem som kan stå om liv eller død. Både populære oppfatninger rundt om covid-19 i det hele tatt eksisterer, hvor farlig den er, hvor mye den smitter, hvilke tiltak som vil hjelpe og ikke, samt om det er lurt å vaksinere seg mot det eller ikke.

I 1998 ble det publisert en studie av Andrew Wakefield som hevdet å ha funnet en kobling mellom vaksiner og autisme. Denne oppfatningen fikk raskt hold i befolkningen spesielt i hjemlandet hans Storbritannia. Studien viste seg å være forfalsket, men selv den dag i dag er det mange vaksinemotstandere som tror på en slik kobling grunnet Wakefields falske studie.
 
Uriktig informasjon kan altså spre seg og mange vil da forsøke å rettferdiggjøre den nettopp med det at det er en populær oppfatning. “Mange sier at vaksinen er utrygg.” Slik kan uriktig informasjon ikke bare spre seg, men bli en såpass populær oppfatning at andre bruker det for å rettferdiggjøre sitt ståsted.
 
Fakta bryr seg ikke om hva du mener
 
Setningen har også fått en viss popularitet i det siste. Det er også sannhet i at fakta bryr seg ikke om din oppfatning av den. Fakta er fakta, uansett hvordan man snur og vender på det. 
 
I politikken kan imidlertid utnyttelse av populære feiloppfatninger utnyttes. Fremfor å diskutere løsninger på problemstillinger, bruker man tiden på å diskutere om problemstillingen i det hele tatt eksisterer. Kanskje det beste eksempelet på dette er klimaspørsmålet. Ofte dreies diskusjonen over fra hvordan man skal løse krisen, til om krisen i det hele tatt eksisterer. Denne diskusjonen dreier seg da gjerne inn på appell til popularitet av typen “mange mener at vi ikke er problemet”. Mange, kan ta feil.

Eksempel

A: De fleste mennesker på jorden tror på en form for høyere makt, altså må en høyere makt eksistere

I denne påstanden presenteres det ingen bevis for en slik høyere makt. Man appellerer til det faktum at det er en populær oppfatning. Man kan verken konkludere at det finnes, eller ikke finnes, en høyre makt basert på det at mange tror på en høyere makt. Man kan kun konkludere at det er en populær oppfatning