Appell til autoritet

Luke 6

En appell til autoritet skjer når man gir en påstand verdi fordi det kommer fra en autoritet, selv om vedkommende ikke er en autoritet på det de uttaler seg om.

I en verden der mange ordinære mennesker får muligheten til å stikke seg frem og skille seg ut, kan det være vanskelig å vite hvilke ord som har virkelig vekt bak seg, og hvilke som fremstår som viktigere enn de er. Det at en blogger har mange følgere gjør ikke nødvendigvis vedkommende til en ekspert på det de uttaler seg om. Det at noen blir kjent fordi de spiller i filmer eller i et band, er ikke ensbetydende med at de vet hva de snakker om når de kommer med helseråd eller andre eksperttips.  Når en autoritet når frem med budskap utenfor sin ekspertise er det konsekvensen av en appell til autoritet.

Autoriteter nå og da

Hvem som har vært autoriteter i samfunnet har endret seg opp gjennom tiden. Mens adelen helt klart hadde en autoritetsposisjon tidligere, kan Kari og Ola Nordmann ende opp med en slik posisjon i dagens samfunn. Felles er likevel det at denne autoritetsstatusen ikke nødvendigvis gjør vedkommende til en ekspert på det de uttaler seg om. Med mange tilhørere kan imidlertid budskapet nå langt og oppfattes som å ha mer vekt enn det fortjener.
 
Autoritet på et felt, er ikke nødvendigvis det på et annet.
 

De mest kjente skuespillerne er ofte det fordi de er dyktige. De kjenner sin kunstform, er eksperter på den. Det betyr imidlertid ikke at de nødvendigvis er eksperter på alt de måtte uttale seg om. Et eksempel på dette som har fått mye kritikk er Gwyneth Paltrow og hennes merke Goop.

På samme måte kan man se idrettsutøvere som reklamerer for diverse produkter, gjerne sportsdrikker, vitamintilskudd eller lignende som da skal antas å ha en positiv helsemessig effekt siden den kjente idrettsutøveren går god for det. Eller bloggeren som forteller om hvilke produkter du burde velge, kun med basis av å ha mange følgere, ikke nødvendigvis med en ekspertise på hva som er bra og dårlige produkter.

Må ikke blandes med faktisk ekspertise

Det at noen har mange tilhørere eller fremstår som en autoritet av en eller annen grunn, må ikke blandes med at vedkommende har en ekspertise på et gitt felt. Samtidig som kjente personer kan ha ekspertise utover det de er kjent for. Et eksempel er skuespiller Ken Jeong som tidligere jobbet som doktor og dermed vil kunne uttale seg med en viss ekspertise innen medisin. 

Argumentet bør altså ikke være at vedkommende er en autoritet, men at vedkommende har en ekspertise på det aktuelle temaet, og uttaler seg dermed potensielt med god underliggende kunnskap.

Eksempel

A: Legen min sier at den beste treningen for meg nok vil være å sykle. Siden han er lege har han jo peiling på helse, så jeg skal begynne å sykle nå.

Det kan godt være at legen i tillegg til sin medisinske utdanning, er en ekspert på trening. Men å automatisk anta at legen din vet hvilken treningsform som er den beste for deg, er en appell til autoritet. Legens autoritet gjøre at A antar at påstanden om hvilken treningsform som er best egnet for A, har en tyngde. I realiteten kan det være at legen ikke har noen ekspertise innen trening, og at det er andre treningsformer som ville gitt bedre effekt, avhengig av hva A ønsker å oppnå.

Likte du det du leste? Del gjerne: